Kampanjevilkår:

Kampanjeansvarlig 
Kampanjen arrangeres av Orkla Confectionery & Snacks Norge AS (OCSN). Ved deltagelse i kampanjen ansees deltageren å ha akseptert vilkårene i kampanjen. OCSN vil ikke kunne kontakte deg på grunnlag av kampanjen etter uke 46, 2024. Her kan du finner du mer informasjon om vår behandling av personopplysninger, blant annet om hvordan du kan kontakte oss.   

Om kampanjen 
Kampanjen starter kl 00.00 mandag 15.04.2024 og varer til og med kl 23.59 søndag 18.08.2024. Vi deler ut 10 «Turer til Nidar-fabrikken» med en verdi på opptil kr 20 000,- Premien overleveres fra OCSN til personene som trekkes ut som vinnere. Vi kontakter deg om du vinner via e-post, og har dialog med vinnerne for å gjennomføre premien via telefon og/eller e-post.  

Deltagelse 
Det er åpent for alle over 18 år med fast bostedsadresse i Norge, å registrere seg for å delta i konkurransen, med unntak av ansatte (og deres nærmeste familie) i Orkla og tilknyttede selskap, og andre profesjonelle aktører tilknyttet konkurransen. 

Påmelding: Kjøp et deltakende Nidar-produkt med kampanjedesignet i løpet av kampanjeperioden. Deltakende produkter er fire sjokoladeplater fra Nidar: 

  1. Stratos 150g Nidar 
  2. Stratos Salty Caramel 185g
  3. Smash! 160g Nidar
  4. Crispo 155g Nidar 

Gå inn på nidar.no/vinntur og angi opplysningene dine sammen med de fire siste sifrene fra EAN-koden/strekkoden på utsiden av pakken. Trykk «send» for å delta. Premietildelingen er underlagt verifisering av deltakelse/krav. Maks 1 bidrag per kjøp i løpet av kampanjeperioden. 

Personen som registrerer seg, blir OCSN sin kontaktperson gjennom konkurransen.  

For at registreringen skal være gyldig må du fylle inn ditt navn, gyldig e-post-adresse, og fødselsdato på kampanjesiden. Registreringen er personlig og kan ikke overdras til andre.  

Hvordan og når avgjøres vinner(e) 
Vi trekker totalt 10 vinnere. Vinnere trekkes i uke 34. 2024, perioden 19. august – 23. august 2024. Vinnere blir trukket basert på tilfeldig trekning. Du vil kontaktes innen 7 dager etter trekning har funnet sted dersom du vinner. 

Premiens innhold 
Premien består av en tur til Nidarfabrikken for deg og en venn. For vinnere over 18 år må din venn være minst 10 år gammel på tidspunktet for besøket. For gjester under 18 år er samtykke fra en forelder/foresatt nødvendig for å besøke Nidar-fabrikken. Vilkår for omvisning på Nidar-fabrikken gjelder, se https://www.nidar.no/nidar-fabrikken/omvisning-pa-godterifabrikken/ 

OCSN finansierer reisen til en verdi opptil kr 20.000, – til 10 vinnere. 

Premien inkluderer:  

  • Fly til Værnes, fra vinnernes nærmeste flyplass med ordinære ruteavganger til Værnes tur/retur. 
  • Overnatting på hotell Scandic Nidelven i Trondheim sentrum på Superiorrom. 
  • Tre-retters middag i hotellets restaurant på ankomstdagen, (alkoholholdig drikke til maten er ikke inkludert) og frokost morgenen.  
  • Transport på morgenen fra hotellet til Nidar-fabrikken.  
  • En uforglemmelig dag på Nidar-fabrikken, inkludert lunsj, sammen med representanter fra OCSN og andre vinnere.  
  • Transport fra Nidar-fabrikken til Værnes etter fabrikkbesøk. 

Premien er planlagt gjennomført mellom september 2024 og november 2024, men vi kan ikke garantere at besøket vil finne sted på en bestemt dato. Vinnerne må sette av to dager til side for turen til Nidar-fabrikken i Trondheim. Vi varsler vinnerne om de nøyaktige datoene så snart som mulig etter trekning. Vinneren vil kontaktes innen 7 dager etter trekning, senest fredag 30. august 2024. Dialog for å overrekke og gjennomføre premien vil foregå over e-post.   

Besøket inkluderer fotografering og/eller filming for Nidar-innhold. OCSN kan be om at vinnerne tar del i publisitet som oppstår som følge av kampanjen. Vinnerne er ikke pliktige til å delta og kan avslå denne forespørselen. Slik deltakelse skjer ut fra vinnerens skjønn og er ikke et vilkår for aksept av premien. Ved tillatelse fra vinner, forbeholder OCSN seg retten til å kunne publisere innhold på sosiale medier hvor ditt navn, og/eller bilder/video fra turen, kan bli benyttet. 

Premien kan ikke byttes i kontanter. Premiebeløpet er skattepliktig og skal rapporteres i vinnerens selvangivelse. Skatteprosenten er for tiden 22%, og gjelder premier med verdi over 10 000,- og beregnes da av hele premieverdien. 

Tvister og uenighet 
Ved uenighet om konkurransevilkårene forbeholder OCSN seg retten til å foreta en skjønnsmessig avgjørelse av forholdet. Deltagerne kan ikke rette erstatningskrav mot OCSN på bakgrunn av kampanjen. OCSN forbeholder seg rett til uten varsel å foreta endringer i, eller tilføyelser til, vilkårene for kampanjen. 

OCSN forbeholder seg rett til, etter eget skjønn, å holde tilbake premier dersom en vinner etter OCSN oppfatning ikke er kvalifisert, registreringen er ugyldig eller vinneren ikke oppfyller de nødvendige kravene som er fastsatt i disse vilkårene og betingelsene. 

OCSN forbeholder seg rett til å ekskludere personer fra konkurransen hvis gitt persons deltakelse etter OCSN oppfatning kan oppleves som støtende. 

OCSN forbeholder seg rett til å ekskludere personer fra konkurransen hvis det mistenkes juks. 

OCSN forbeholder seg rett til å trekke tilbake eller endre kampanjen dersom uforutsette omstendigheter eller omstendigheter utenfor arrangørens kontroll skulle inntreffe. 

Kontakt oss 
For spørsmål kan du kontakte oss på e-post: forbrukerservice@orkla.no